Tüm Ürünlerde Ücretsiz Kargo

6.08.2018

GÜBRE NE İŞE YARAR ?AZOT (N), bitkilerde kök gelişimi, bitki boyu, gövde kalınlığı, yaprak sayısı ve iriliği, dal sayısı, kalınlığı ve uzunluğu, sürgün ve meyve/dane gelişimine doğrudan etkilidir. Bitkilerin vejetasyon dönemi boyunca topraktan azot aldığı unutulmamalı ve gelişiminin her evresinde toprakta yeterli düzeyde azot bulunması sağlanmalıdır. Azot salma sulama,yağışlarla yada toprak yüzeyinde kaldığında en kolay kayba uğrayan bitki besin maddesidir.yıkanmadan kaynaklanan kaybı en aza indirmek için azotlu gübrelemenin belli aralıklarla birkaç defa da tamamlanması en doğru yaklaşım olacaktır. 
 
FOSFOR (P), bitkide kök gelişimini hızlandırır ve güçlü bir kök sistemi meydana getirir. Eşzamanlı çiçeklenmeyi teşvik eder, dane ve meyve tutumunu arttırır. İri ve dolgun meyve oluşmasını sağlar. Bitkilerin kuraklığa ve hastalıklara karşı dayanımını arttırır. Generatif gelişmeyi hızlandırarak erken hasat imkanını sağlar. Fosfor eksikliğinde bitkilerde yavaş, cılız ve bodur büyüme gözlenir. Yaprak gelişimi azalır ve erken zamanda dökülür. Bitkinin gövde ve köklerinde ortaya çıkan büyüme geriliği, üreme organlarında da görülür. Bitkiler daha geç çiçek açar, çiçek sayısı daha az olur ve tohum oluşumu olumsuz etkilenir.
 
POTASYUM (K), bitkilerde yeşil aksamın dayanıklılığı ve ürün kalitesi üzerine doğrudan etkilidir. Bunun yanı sıra bitkinin su kullanım etkinliğini artırır ve kurak koşullarda su stresine dayanma süresini uzatır. Olumsuz iklim koşullarına, hastalık etmenlerine, zararlılara karşı dayanıklı bitkiler yetiştirebilmek için bitkilerin ihtiyaç duydukları dönemlerde potasyum ihtiyaçları karşılanmalıdır. Dane ve meyvelerin yeterli iriliğe, dolgunluğa,sertliğe ve renge sahip olması için potasyum gerekli bir besin maddesidir. Ürünün sertliği ve dayanıklılığını artırdığı için nakliye esnasında oluşabilecek kayıpları en aza indirir. Meyve dökülmelerini en aza indirir ve raf ömrünü uzatır.
 
MAGNEZYUM (Mg), bitkilerde yeşil rengin ana bileşenidir. Bitkinin güneş ışınlarını almasında ve fotosentezde direk olarak kullanmasında rol alır. Sağlıklı,gür ve koyu yeşil yaprakların olmasını sağlar. Bitkinin fotosentez gücünü, protein sentezini ve kuru madde biriktirme kapasitesini artırır.. Yeterli magnezyumu alamayan bitkiler yeterli klorofili üretemezler ve bitkide yeşil renk giderek açılır. Bu durumda fotosentez yapamaz ve bitki gelişimi giderek azalır.
 
KÜKÜRT (S), bitkilerin büyümesini ve olgunlaşmasını hızlandırır. Kükürt noksanlığında bitkiler normale göre daha küçük kalır . Bitkilerde Azot ve Kükürt noksanlığını ayırt etmek çoğu zaman güçtür. Kükürt noksanlığında kloroz damarlar arasında sararma ile başlar ve giderek tüm yaprağa yayılır. Keten, soya fasülyesi, yer fıstığı ve kolza gibi yağ bitkilerinde kükürt, yağ oluşumu üzerine önemli etki yapar. Bununla birlikte kükürt ile uygulanan magnezyum, bitkilerde yağ miktarını önemli ölçüde artırır.